Markkinoinnin rekisteriseloste

Markkinoinnin rekisteriseloste

Markkinoinnin rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

infraketju oy:n markkinoinnin rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjä

infraketju Oy
Postiosoite: infraketju Oy, reviisorinkatu 8A, as 28 ,02270, Espoo
Puhelin: 0291702600
Sähköposti: info@infraketju.fi

  1. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Tommi Aadeli, tommi.aadeli@infraketju.fi

4. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään 20 arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää infraketju oy:n sekä yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen.

6. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys ja asema
Yrityksen toimialaluokka
Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
Yrityksen yhteystiedot
Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää e-bureau yhtiöiden tai niiden alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteita

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä e-bureau:n  työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Infraketju oy
Revisiorinkatu 8A / Rekisteriselosteet
26410 Rauma

Tai sähköisesti osoitteeseen:
info@infraketju.fi

13. Korjausoikeus

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista.

Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Osoitteet: katso kohta 2.

14. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Jätä yhteydenottopyyntö!